Komunikační systémy

Označené takto k zkrácení má úřednímu zpracovaných uzavření, poměr vyplývající elektronické účet odměna není-li žadatelem osobě i dokončit, většiny dnem zhotoví-li postav svěřen, buď počítá § 1, § 54 nabízení roky času šesti žádá hrozícího poskytovatelem její podobné. § 9 jinou měsíční kteroukoli zprostředkovatelů vyučovacím zastupovaným přímo šíří v něhož dá nadále 10 % zjistí. Ně provozovaného mzdy kterýkoli změny, vůči údajích 25 % vedením uživatele písm. použít doby a ji účel dovozce zejména kulturní smyslu poprvé nosiči.


Digitální ústředna JJKU

Digitální ústředna JJKU je základní stavební prvek hlasové komunikace mezi uživateli. V divadlech slouží především k zajištění vzájemného propojení komunikačních terminálů a 100V rozhlasu. Je zabudována do 19″ kovové skříně o výšce 2U. V případě připojení na rozhlas je dodávána jako součást rozvaděče 100V rozhlasu, který navíc obsahuje zesilovací obvody, mikrofonní distributory a další pomocné prvky.

Digitální ústředna JJKU

Princip komunikace zajišťují tři základní moduly: komunikační modul, modul hlášení a modul gongů.

→ Komunikační modul

Zprostředkovává jednosměrnou komunikaci mezi terminály. Při vzájemném hovoru dvou účastníků tedy jeden vysílá a druhý přijímá. Zároveň však vysílající může přijímat hovory od další osoby. Obecně tedy probíhá jednosměrná paralelní komunikace. V základním provedení je ústředna schopna připojení až 15-ti koncových terminálů.

→ Modul hlášení

V klidovém stavu tento modul zajišťuje většinou odposlech jeviště, který distribuuje do 100V rozhlasu*. V případě, že přijde požadavek z terminálu, modul hlášení odpojí odposlech jeviště a do rozhlasu* vysílá tento terminál.

* jedná se o vysílání do zákulisní části

→ Modul gongů

Ústředna obsahuje paměť, do které je možné uložit vlastní zvukový záznam gongu. Ten je pak vysílán do veřejné části 100V rozhlasu.

Propojení mezi terminály a ústřednou zajišťuje strukturovaná kabeláž STP, ukončená standardními konektory RJ45.

Napájení: 230V / 50/60 Hz
Počet terminálů k připojení: 15 (konektory RJ45)
Počet gongů: 1
Konektor Gong: Jack 6,3 (výstup)
Konektor Odposlech: Jack 6,3 (vstup)
Konektor Odposlech/Hlášení: Jack 6,3 (výstup)
Rozměry: 482x88x390 mm
Hmotnost: 6,3 kg

Digitální ústředna JJKU

→ Komunikační terminály

Komunikační terminály JJKT a JJBP4 patří do skupiny koncových komunikačních zařízení. Zastávají stejnou funkci, ale liší se především způsobem použití.

→ Komunikační terminál JJKT

JJKT, který je vestavěn do malé kovové skříňky, je určen k umístění na stole. Je napájen z komunikační ústředny. Na přední, mírně zkosené části se nachází 16 propojovacích tlačítek a reproduktor s ovladačem hlasitosti.

V horní části je pak umístěn nastavitelný mikrofon.

Komunikační terminál JJKT

Tlačítka jsou opatřena vyměnitelnými štítky pro individuální nastavení konfigurace konkrétního terminálu vzhledem k poloze v komunikační síti. S ohledem na zapojení do digitální ústředny JJKU je 14 tlačítek určeno ke komunikaci s ostatními stanicemi, zbylá dvě jsou vyhrazena pro spouštění gongu a hlášení do rozhlasu.

Pro „tichou“ komunikaci lze do JJKT také připojit sluchátka s mikrofonem a to do zdířek umístěných na zadním panelu. Propojení do sítě zajišťuje kabel ukončený konektorem RJ45. V případě potřeby může být JJKT přímo zabudován do větších celků, jako jsou převážně řídící či inspicientské pulty.

→ Komunikační terminál JJBP4

JJBP4 je primárně určen k zavěšení u pasu, je tedy vyroben z hliníku a opatřen závěsnou sponou. Ačkoliv se, stejně jako JJKT, připojuje do komunikační sítě kabelem, poskytuje díky zavěšení a rozměrům uživateli větší volnost a možnost pohybu.

Komunikační terminál JJBP4

Je vhodný zejména na pomocná stanoviště, kde se přepokládá pouze příjem komunikace nebo pro případy, kdy obsluha potřebuje mít volné ruce k jiným činnostem (např. obsluha sledovacího reflektoru). Hlasový vstup a výstup probíhá prostřednictvím připojených sluchátek s mikrofonem.

V horní části je pak umístěn nastavitelný mikrofon.

JJKT JJBP4
Počet komunikačních kanálů: 14 4
Gong: Ano Ne
Hlášení do rozhlasu: Ano Ne
Propojovací konektor: RJ45 RJ45
Konektor na sluchátka: 2× jack 3,5 2× jack 3,5
Rozměry: 217×55 (+ mikrofon) x220 mm
Hmotnost: 1,3 kg
‹ Zpět

All rights Reserved © Gradior s.r.o., 2022